Nederlanders spreken steeds minder dialect

Het aantal Nederlanders dat in het dagelijks leven een dialect of streektaal gebruikt, neemt snel af. Het Limburgs is nog het populairst maar het aantal Friezen dat zijn eigen taal spreekt, is sinds 1995 met bijna 20 procent gedaald.

Belga

Dat blijkt uit een onderzoek van Geert Driessen van onderzoeksbureau ITS in Nijmegen, dat tot de Radboud Universiteit behoort.

Driessen verzamelde de gegevens van 35.000 basisscholieren en hun ouders. Nederland kent naast het Nederlands drie erkende streektalen: het Fries, het Limburgs en het Nedersaksisch. In heel veel gebieden wordt ook een dialect gesproken, zoals Zeeuws of Brabants.

In 1995 gebruikte nog een kwart van de ouders dialect of streektaal, maar in 2003 was hun aantal met eenderde geslonken tot 18 procent.

Onder kinderen komt het gebruik van streektaal nog maar weinig voor. Slechts een klein percentage van de onderzochte scholieren zegt dat ze dialect spreken. Vooral in het Nedersaksisch en het Brabants zijn de verschillen tussen ouders en kinderen groot. Nog ruim een kwart van de volwassenen gebruikt bijvoorbeeld Nedersaksisch, terwijl maar vier procent van hun kinderen dat doet.

Driessen heeft ook onderzocht of het gebruik van streektaal of dialect de taalvaardigheid in het Nederlands beïnvloedt. Dat blijkt negatief uit te pakken voor ouders en kinderen die Brabants spreken. Limburgers die hun eigen taal gebruiken, beheersen het Nederlands juist goed.