Eindelijk voltallig Afghaans kabinet

Het Afghaanse parlement is maandag akkoord gegaan met de benoeming van vijf ministers in het kabinet van president Hamid Karzai. Zij nemen de plaats in van vijf kabinetsleden die in april hadden moeten aantreden, maar in wie de volksvertegenwoordiging geen vertrouwen had.

AP Ned

Nu een voltallig, 25 leden tellend kabinet is aangetreden, is het formele democratiseringsproces, dat na de val van het Taliban-regime in 2001 in gang werd gezet, voltooid.