Volgend jaar meer nieuwe artsen

Het aantal nieuwe artsen dat er in ons land elk jaar mag bijkomen, wordt vanaf volgend jaar opgetrokken. In de periode 2007-2011 mogen er elk jaar 715 artsen bijkomen tegenover 700 nu.

Belga

In 2012 mogen 848 artsen bijkomen, in 2013 zelfs 975. Dat heeft de ministerraad vlak voor de vakantie beslist, is op het kabinet van minister van Volksgezondheid Rudy Demotte vernomen.

Om de medische kosten in de hand te houden en het overaanbod aan artsen tegen te gaan, besliste de federale regering in 1996 om vanaf 2004 het aantal artsen te beperken.

Tot nu toe was het aantal artsen dat er jaarlijks mocht bijkomen, vastgelegd op 700. waarbij een 60/40 verdeelsleutel geldt tussen Vlaanderen en Franstalig België.

Vrouwen

Dat aantal moet volgens de planningscommissie voor medisch aanbod omhoog om de huidige werkracht van het artsenkorps te behouden.

De bevolking vergrijst, het beroep van arts vervrouwelijkt en vrouwen werken vaker deeltijds, klinkt het op het kabinet van Demotte.