Hobbykweker moet geen heffing meer betalen aan FAVV

Kleine operatoren van de primaire plantaardige productie voor wie het aan de man brengen van groenten en fruit een hobby is, moeten de jaarlijkse heffing aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) niet meer betalen.

Belga

De heffing vervalt als de activiteit niet wordt uitgeoefend ten titel van hoofd- of bijberoep; zij niet meer opbrengt dan 2.500 euro netto per jaar; de operator eigenaar is van de bewerkte grond en de opbrengst wordt voortgebracht door een oppervlakte van maximaal 50 are voor aardappelen en hoogstamfruit, maximaal 25 are voor laagstamfruit of maximaal 10 are voor andere plantaardige producten.