Thuisverplegers vrezen hervorming

De thuisverpleegkundigen vrezen dat de hervorming van de thuisverpleging die minister van Gezondheid Rudy Demotte op de sporen heeft gezet, een nivellering naar beneden betekent omdat het plan op grote schaal ziekenverzorgers in de ploegen wil inschakelen.

Belga

De verpleegkundecommissie van het Riziv moet het tegen 1 oktober eens worden over de vereiste aanpassing. "Daardoor hebben we amper nog een maand tijd, terwijl de maatregel het beroep een zware slag dreigt toe te brengen," werpt voorzitter Michel Dumont van de Nationale Federatie van Belgische Verpleegkundigen op.

Terwijl de komende jaren steeds meer patiënten thuis verzorgd zullen worden, wil Demotte dat ploegen van thuisverpleegkundigen bijgestaan worden door tenminste een derde ziekenverzorgers.

"Als deze beschikkingen worden toegepast, zullen verpleegkundigen ontslagen worden om ziekenverzorgers aan te werven," meent Dumont.

De maatregel betreft 25 procent van de actieve verpleegkundigen in België of 22.500 mensen die mensen thuis verplegen.