Meeste arbeidsongevallen gebeuren in middelgrote bedrijven

Het risico op arbeidsongevallen per tewerkgestelde is het hoogst in middelgrote bedrijven met 20 tot 200 werknemers. Van alle sectoren scoort de bouwnijverheid het slechtste. Dat antwoordt federaal minister van Werk Peter Vanvelthoven op een schriftelijke vraag van kamerlid Maggie De Block (VLD).

Belga

Uit gegevens van het Fonds voor arbeidsongevallen blijkt dat het aantal ongevallen rekeninghoudend met de bedrijfsgrootte en de tewerkstelling in de periode 2000-2004 het hoogste was in bedrijven van 20 tot 49 werknemers, gevolgd door deze in bedrijven met 100 tot 199 werknemers en 50 tot 99 werknemers. Hoe kleiner (minder dan 20 werknemers) en groter (meer dan 200 werknmers) de onderneming hoe lager het aantal arbeidsongevallen.

Het aantal arbeidsongevallen per werknemers is het hoogst in de bouwsector, gevolgd door de sector van 'groot- en kleinhandel, reparatie van auto's en huishoudelijke artikelen', 'vervoer en opslag', 'onroerende goederen, verhuur en diensten aan bedrijven', 'vervaardiging producten uit metaal', 'gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening', 'hotels en restaurants', 'vervaardiging overige niet-metaalhoudende producten'.