Nieuwe spelling morgen van kracht

De in oktober 2005 gepubliceerde nieuwe Woordenlijst Nederlandse Taal, vervat in het Groene Boekje, gaat vanaf morgen officieel in. Dat betekent dat zij dan dient toegepast door de overheid en het onderwijs in Vlaanderen en Nederland.

Belga

De spellingwijzigingen worden al een hele tijd toegepast door de media in Vlaanderen, maar verscheidene media in Nederland, waaronder de dagbladen de Volkskrant, Trouw en NRC Handelsblad, besloten ze te boycotten. Zij volgen het Witte Boekje dat het Genootschap Onze Taal medio augustus zal publiceren. Een van de verschillen is dat de 'witte spelling' de tussen-n aan de speller overlaat. Daardoor mag de gebruiker van de taal kiezen tussen paardenbloem en paardebloem, al geeft het boekje wel aan, welke spelling het meest wordt gebruikt.

De Taalunie relativeert het rumoer. Zij heeft onderzocht hoeveel woorden in een krant door de nieuwe woordenlijst een andere spelwijze krijgen. Het bleek om één op de 2.500 woorden te zijn. De organisatie reageerde dan ook teleurgesteld op het initiatief van de Nederlandse media. Zij wees erop dat alle makers van naslagwerken en ook het genootschap in 2004 waren geïnformeerd over de nieuwe spelling en gelegenheid tot inspraak hadden gekregen.

Rik Schutz van de Taalunie vraagt zich af, of de Nederlanders, met de discussie gediend zijn. Zij wensen de duidelijkheid die het Groene Boekje hun biedt.

Vanaf 1 augustus zullen het onderwijs en de overheid het nieuwe Groene Boekje, officeel Woordenlijst Nederlandse Taal, volgen. De Taalunie heeft onder meer via internet gewezen op de veranderingen. Ook heeft de Taalunie met de vier educatieve uitgeverijen de taalboekjes doorgenomen en de wijzigingen in de spelling op internet beschikbaar gesteld voor leerkrachten. De Nederlandse Taalunie, de officiële instantie waarin Nederland, Vlaanderen en Suriname samenwerken, heeft benadrukt dat de woordenlijst aanzienlijk minder ingrijpend is gewijzigd dan bij de vorige herziening in 1995.