V-raad geeft Iran tot 31 augustus om te stoppen met uraniumverrijking

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft maandag een resolutie aangenomen waarin Iran tot 31 augustus de tijd krijgt om zijn uraniumverrijkingsprogramma stop te zetten. Doet het dat niet, dan volgen economische en diplomatieke sancties.

AP Ned

De resolutie is een afgezwakte versie van een voorstel van Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland, waarin de VS zich ook konden vinden. In die ontwerpresolutie waren dreigementen veel scherper geformuleerd. De overeengekomen resolutie wordt dan ook gezien als een overwinning van China en Rusland, die Iran niet al te hard willen aanpakken.

Iran blijft vasthouden aan het standpunt dat het op grond van het nucleaire non-proliferatieverdrag (NPT) gerechtigd is uranium te verrijken voor energiedoeleinden. Teheran beloofde eerder voor 22 augustus te reageren op de concessies die westerse landen hebben aangeboden in ruil voor bevriezing van de uraniumverrijking, maar de Veiligheidsraad besloot de reactie van Iran niet af te wachten en de resolutie door te zetten.

Qatar was het enige land dat tegen stemde. Het vindt dat de resolutie de spanningen in de regio alleen maar zal doen toenemen en dat Iran meer tijd moet krijgen om te reageren op de westerse voorstellen. Iran zelf heeft de resolutie direct verworpen en gezegd dat het diplomatieke proces er alleen maar door wordt bemoeilijkt.