Personeel van strafinrichting Merksplas gaat geen acties voeren

Het personeel van de strafinrichting in Merksplas gaat voorlopig geen acties voeren. Het heeft zich woensdag akkoord verklaard met de voorstellen van de federale overheid voor een veiligere en verbeterde infrastructuur. Dat is vernomen van Frank Bultinck van het ACV.

Belga

De vakbonden hadden eind juni een stakingsaanzegging ingediend omdat de protocolakkoorden van 2005 nog altijd niet waren uitgevoerd. De overheid deed daarop enkele voorstellen, die bij de vakbonden in goede aarde viel.

"Tegen eind september wordt de achteringang van de gevangenis beveiligd, krijgt het personeel een eigen parking die afgescheiden is van die van de bezoekers en komen er meer en betere observatieposten tijdens de dagelijkse wandeling van de gedetineerden", zegt Bultinck.

De andere verzuchtingen van het personeel, zoals bijkomende infrastructuur- en renovatiewerken en een aanvulling van het aantal directieleden, verpleegkundigen en technici, zullen stapsgewijs worden ingewilligd van zodra er budgetten voor worden vrijgemaakt.

"We zullen daarover maandelijks vergaderen met de overheid die ons dan telkens een stand van zaken geeft. Wanneer er dan geen schot in de zaak komt, volgen er mogelijk acties", aldus Bultinck. Volgende week wordt het protocolakkoord ondertekend.