Bush dwarsboomde onderzoek Justitie

De Amerikaanse president George W. Bush is persoonlijk tussenbeide gekomen om onderzoekers van het ministerie van Justitie het recht te ontzeggen, een onderzoek in te stellen naar de "buitengerechtelijke" afluisterpraktijken, het aftappen van het Amerikaanse telefoon- en emailverkeer met het buitenland.

Belga

Dat heeft VS-minister van Justitie Alberto Gonzales dinsdag voor de Commissie Gerechtszaken van de Senaat verklaard.

De verklaring van Gonzales volgde op een uithaal van commissievoorzitter Arlen Specter, eveneens een Republikein. Die vond het niet kunnen dat begin mei het onderzoek naar de afluisterpraktijken zonder bevelschrift, waartoe Justitie in februari opdracht had gegeven, werd afgeblazen.

Gonzales noemde het wiretap-programma door het NSA (National Security Agency) "erg belangrijk voor de nationale veiligheid van ons land."

Vorige week had Specter nog gemeld dat hij het met de regering eens was geworden over een wetsvoorstel dat het FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) toestemming geeft het afluisterprogramma van telecommunicatieverkeer tussen de VS en het buitenland te toetsen. Volgens Specter behelste zijn akkoord met het Witte Huis dat de regering in de toekomst aan Justitie moet uitleggen hoe een afluisterprogramma is opgevat, en of de af te luisteren personen "terroristen", "medeplichtigen van terroristen" dan wel "met reden van terrorisme verdachten" zijn.

Dat akkoord werd door veel verkozenen gelaakt, omdat het naar hun mening de president nog steeds teveel speelruimte geeft in de delicate evenwichtsoefening tussen veiligheidsbelangen en privacy.

Nu in het nieuws