Jaarlijks meer dan 200 treinen bekogeld of beschoten

Jaarlijks worden in ons land meer dan 200 treinen beschoten of bekogeld met projectielen. Dat gebeurt ook dubbel zoveel in Wallonië dan in Vlaanderen.

Belga

Dat blijkt uit een antwoord van staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Bruno Tuybens op een schriftelijke vraag van VLD-kamerlid Guido De Padt.

Het aantal incidenten waarbij treinen worden beschoten of bekogeld met voorwerpen (bv. stenen) schommelt al enkele jaren tussen 200 en 300. Zo waren er in 2002 en 2003 telkens 220 gevallen. In 2003 was er een uitschieter van 293 gevallen en in 2005 werden 205 incidenten geregistreerd.

Het is opvallend dat in Wallonië jaarlijks ongeveer dubbel zoveel gevallen worden geteld dan in Vlaanderen. Zo waren er in 2004 163 gevallen in Wallonië en 73 in Vlaanderen, in 2005 was dat respectievelijk 99 en 59. In Brussel werden in 2004 en 2005 telkens 57 gevallen gemeld.

Volgens staatssecretaris Tuybens wordt elk incident dat gemeld is bij de Centrale Meldkamer van de NMBS (en waarbij de mogelijke daders nog aanwezig zijn), doorgegeven aan de federale politie-spoorwegpolitie.

Het uitvoeren van "mobiele preventieve toezichten" langs de spoorlijnen behoort volgens Tuybens ook tot het takenpakket van de spoorwegveiligheidsdienst Securail. Die dienst voert ook gerichte controles uit op "gevoelige plaatsen".

Nu in het nieuws