Akkoord over heropening spoorlijnen tussen België en Luxemburg

De federale regering heeft, op aangeven van staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Bruno Tuybens, beslist middelen vrij te maken die de NMBS toelaten om twee spoorverbindingen tussen België en Luxemburg te heropenen voor reizigersverkeer.

Belga

De ingebruikname is voorzien voor 9 december. Het gaat om de lijnen 165 (Virton-Rodange) en 167 (Rodange-Athus-Aarlen). Dat meldt Staatssecretaris Tuybers

De beslissing houdt in dat de stopplaatsen van Halanzy, Aubange en Messancy (provincie Luxemburg) op die lijnen opnieuw in gebruik kunnen genomen worden.

Het akkoord komt er in samenwerking met de Luxemburgse overheid en de Luxemburgse spoorwegmaatschappij (CFL). Door die samenwerking wordt het mogelijk om in 52 minuten van Virton naar Luxemburg te reizen.

Op de twee lijnen zullen tijdens weekdagen dagelijks 18 treinen rijden. Infrastructuurbeheerder Infrabel zal de nodige werken uitvoeren om de lijnen opnieuw rijklaar te maken tegen 9 december.

Staatssecretaris Tuybens benadrukt de goede samenwerking tussen België en Luxemburg enerzijds en de tussen de federale overheid, de Waalse overheid en de lokale besturen anderzijds.

"De grote winnaar is de consument," stelt de sp.a-politicus. "Door de samenwerking van de verschillende betrokken politieke overheden en de spoorwegmaatschappijen zullen we een volwaardig alternatief kunnen bieden aan de pendelaars die wonen in het zuiden van het land maar werken in Luxemburg," aldus Tuybens.

Tuybens wil de zaak vandaag verder afronden met de Luxemburgse minister van Transport, Lucien Lux.

Nu in het nieuws