Gratis starters- en consumentenlijn (0800-120.33) van start

Consumenten kunnen vanaf vandaag/woensdag met al hun vragen, problemen en klachten terecht op het gratis nummer van het contact center van de federale overheidsdienst (FOD) Economie.

Belga

Deze gecentraliseerde consumentenlijn belooft meestal onmiddellijk, en anders binnen maximum vijf dagen, een antwoord te verschaffen, zo is woensdag gezegd bij de voorstelling van de lijn. Ook starters kunnen er terecht.

Vandaag zijn er heel wat klachtenlijnen en ombudsdiensten waar consumenten terechtkunnen met hun problemen. "Consumenten zien echter door het bos de bomen niet meer en velen doen daardoor uiteindelijk hun recht niet gelden," zegt minister van Consumentenzaken Freya Van den Bossche. "Daarom hebben we nu gezorgd voor eerstelijnszorg, een beetje zoals mensen eerst naar de huisarts gaan alvorens een specialist te raadplegen."

De consumentenlijn belooft op de meest gestelde vragen onmiddellijk een antwoord. Als het nodig blijkt, wordt de beller doorgeschakeld met meer gespecialiseerde diensten voor meer informatie of voor klachtenbehandeling. Als op die diensten evenmin onmiddellijk geantwoord kan worden, krijgt de consument binnen de vijf dagen alsnog een antwoord.

Ook voor starters wordt de lijn opengesteld. "België telt 795.000 zelfstandigen en elk jaar zijn er 60.000 starters. Het is ook voor hen belangrijk om op één plaats terecht te kunnen met vragen over bijvoorbeeld het ondernemingsnummer of het opstarten van een bedrijf,", aldus Sabine Laruelle, de minister van Middenstand. De consumenten- en starterslijn is elke dag van 09.00 tot 16.00 uur (vanaf 25 september tot 17.00 uur) bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800-120.33. Wie later belt, kan zijn vraag inspreken op een antwoordapparaat. Ook per mail info.eco@mineco.fgov.be of per fax 0800-120.57 (telkens antwoord binnen de drie dagen) kunnen vragen worden gesteld.

Nu in het nieuws