Dagelijks één verkeersdode minder

Minister van Verkeer Renaat Landuyt (sp.a) wil automobilisten nog meer sensibiliseren rond veilig weekendverkeer. Eén op de twee verkeersdoden valt in het weekend.

Belga

Toch is het aantal verkeersdoden sinds het aantreden van Paars II gedaald van drie naar twee per dag.

Weekendongevallen zijn doorgaans veel zwaarder dan die op werkdagen, zo blijkt uit de Verkeersbarometer. Tussen vrijdagavond en maandagochtend gebeuren niet alleen meer ongevallen, ze eisen ook meer slachtoffers.

"De chauffeurs nemen het in het weekend blijkbaar niet zo nauw met de verkeersveiligheid. Je kunt de vakantieperiode als één groot lang weekend beschouwen en dus is het dan mogelijk even gevaarlijk," zegt minister Landuyt. Een nieuwe aanpak om het verkeer veiliger te maken, kan de minister niet meteen bedenken.

"Je kunt geen verkeersreglement maken voor het weekend. Ik wil sensibiliseren maar ook controleren. Mijn grote bekommernis blijft het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers. Daar zijn we al deels in geslaagd. We komen van drie dodelijke slachtoffers per dag naar iets meer dan twee. Daarmee volgt België de algemeen dalende trend in Europa. Maar twee mensenlevens per dag is nog altijd te veel. De daling is dan ook een schamele troost voor wie een dierbare in het verkeer verliest."

Nu in het nieuws