De Batselier pleit voor contract tussen gemeenschappen

Vlaams parlementsvoorzitter Norbert De Batselier heeft in zijn 11-juliboodschap dinsdag in het Brusselse stadhuis gepleit voor een contract tussen de Vlaamse en Franse gemeenschap.

Belga

Dat contract moet de solidariteit tussen noord en zuid garanderen en het verschil in communautaire benadering kaderen. De Batselier wil ook dat de samenstelling van de Senaat volledig gebeurt op basis van de gemeenschappen.

Aan de vooravond van zijn afscheid als Vlaams parlementsvoorzitter hield De Batselier tijdens de tradionele 11-julitoespraak voor het diplomatiek korps op het Brusselse stadhuis een sterk pleidooi voor de verdere federalisering van bepaalde bevoegdheden zoals het tewerkstellingsbeleid, ondernemingssteun, gezondheid en fiscaliteit.

Nu in het nieuws