Werkgelegenheid steeg in 2005 vooral bij 50-plussers

De werkgelegenheid in België steeg in 2005 vooral bij 50-plussers. Dat blijkt uit de resultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie.

Belga

Over het algemeen groeide de werkgelegenheid met 2,3 procent, maar in de leeftijdsklasse 50 tot 64 jaar bedroeg dat percentage 9,5 procent.

Toch bedraagt de werkgelegenheidsgraad in de leeftijdscategorie van 55 tot 64 jaar nog steeds maar 32 procent. Het gemiddelde van het Europa van de Vijftien is ongeveer 44 procent. Overigens steeg de gemiddelde werkloosheidsgraad in de oudste leeftijdscategorie over 2005 met 12,8 procent.

De werkloosheid nam over het algemeen toe met 2,8 procent. Doordat zowel de werkgelegenheid als de werkloosheid in ongeveer gelijke mate steeg, stagneert de werkloosheidsgraad op 8,5 procent.

De Enquête naar de Arbeidskrachten is een bevraging bij particuliere huishoudens, die over het hele jaar wordt gehouden. Ze is gebaseerd op een effectieve steekproef van 44.411 huishoudens in 2005, hetzij 88.695 personen op actieve leeftijd (15 jaar en ouder).

Nu in het nieuws