SERV positief over Vlaamse begroting, maar heeft ook bedenkingen

Print
De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), het adviesorgaan van de sociale partners, is globaal positief over de Vlaamse begroting.
Het begrotingsjaar 2005 was beter dan de opgelegde norm, 2006 was een heus expansiejaar waarbij extra inkomsten gekoppeld werden aan tal van extra uitgaven, en ook het opstellen van een meerjarenbegroting tot 2009 krijgt goede punten.
Maar de SERV heeft ook enkele bedenkingen. Zo vinden de sociale partners dat de regering de verwachte inkomsten uit gewestbelastingen de volgende jaren te positief inschat. Anderzijds berekent de regering de kosten van constant beleid (zonder nieuwe initiatieven) voor de volgende jaren "te krap", aldus de SERV.
Ook de gebrekkige transparantie van de meerjarenbegroting, waarbij niet duidelijk is welke impact reeds genomen beleidsinitiatieven hebben en waar er nog ruimte is voor nieuw beleid, moet volgens de SERV beter. Ze pleit tot slot ook voor een meerjarenbegroting tot na 2009, dus tot de volgende legislatuur.

.

Nu in het nieuws