Nog altijd geen oplossing voor Zaventem

Het overlegcomité van de verschillende overheden heeft zich woensdag nogmaals gebogen over de problematiek rond de vluchten van en naar Zaventem. Er werd nauwelijks vooruitgang geboekt omdat naar verluidt de Brusselse regering geen standpunt heeft ingenomen in het dossier.

Belga

De onderhandelaars zouden dicht bij een akkoord staan over een samenwerking. Er zouden alleen nog enkele technische aspecten moeten worden geregeld. In afwachting van een oplossing daarvoor zouden de federale en Vlaamse regeringen zich engageren om vooruitgang te boeken inzake een ander belangrijk punt, namelijk de oprichting van een instituut voor een geluidskadaster.

Brussels minister-president Charles Picqué (PS) en Brussels minister voor Leefmilieu Evelyne Huytebroeck (Ecolo) lieten weten hiermee persoonlijk akkoord te kunnen gaan, maar wilden zich niet uitspreken in naam van de Brusselse regering. Volgens sommige bronnen staat het punt nog altijd niet op de agenda van de Brusselse regering en zal dat ook niet snel gebeuren.

Op die manier blijft het dossier geblokkeerd tot na het zomerreces, aangezien er voor de politieke rentree geen overlegcomité meer gepland is.

Nu in het nieuws