Lijststem met beperkt gewicht goedgekeurd

Het Vlaams parlement heeft woensdag het Gemeentekiesdecreet goedgekeurd. Daarin staat dat de lijststem slechts voor een derde zal meetellen.

Het parlement had eerder een kiesdecreet goedgekeurd waarin de lijststem niet meetelt bij de effectieven en slechts voor de helft bij de opvolgers. Maar dat compromis werd door het Arbitragehof, na een klacht van Groen, onderuit gehaald.

Het Hof vond dat ongelijke behandeling van de kandidaten. CD&V, N-VA, VLD, sp.a en Spirit hebben het gewicht van de lijststem beperkt (een derde) maar het verschil tussen opvolgers en effectieven niet behouden.

De oppositiepartijen zijn niet te spreken over het compromis van de meerderheidspartijen.

Nu in het nieuws