N-VA gaat "Uit respect voor u" naar lokale verkiezingen

Print
"Uit respect voor u" wordt de centrale slogan in de campagne van de N-VA voor de komende gemeente- en provincieraadsverkiezingen. In zowat de helft van de Vlaamse gemeenten en voor alle provincies vormt de partij een kartel met CD&V. Omdat de N-VA ook elders met eigen lijsten komt of deelneemt aan lokale lijsten en andere kartels, komt er geen gemeenschappelijke campagne met CD&V.
De verkiezingen van 8 oktober worden de eerste lokale verkiezingen voor de N-VA. Volgens voorzitter Bart De Wever zijn die zeer belangrijk voor de uitbouw van het lokaal netwerk van de partij. Lokale verkiezingen zijn vaak een aanzet tot de oprichting van afdelingen en de groei van het aantal nieuwe leden toont volgens De Wever aan dat dit bezig is.

De N-VA heeft momenteel 160 gemeenteraadsleden, 75 OCMW-raadsleden, 30 schepenen en levert de burgemeester in zes gemeenten. De partij hoopt na de verkiezingen meer dan 200 gemeente- en meer dan 100 OCMW-raadsleden te hebben. De vele kartels met CD&V kunnen er in elk geval voor zorgen dat het aantal gemeenten waar de N-VA aan het bestuur deelneemt fors toenemen. Voor de provincies hoopt de partij op deelname aan de deputatie in één provincie.
In minstens 35 gemeenten - en in alle centrumsteden op Roeselare en Turnhout na - komt de N-VA met een afzonderlijke lijst op, onder andere in de centrumsteden Roeselare en Turnhout. Een kartel met CD&V komt er in zeker 130 steden en gemeenten, wellicht komen er daar nog een twintigtal bij. In 45 andere gemeenten staan N-VA-kandidaten op lokale lijsten en andere kartels. In 70 vooral kleine gemeenten nemen geen N-VA'ers deel aan de verkiezingen.

.

Nu in het nieuws