Degelijke schoorsteen is belangrijk

Wie bij de bouw of renovatie van zijn woning aan de verwarming denkt, beperkt het vaak tot de verwarmingsketel en de brandstof. Een detail waar heel wat bouwheren overheen kijken is dat een goede verbranding ook een degelijke schoorsteen vereist. De juiste

schouw

komt niet alleen de verbranding ten goede, maar ook het rendement van de ketel en dus ook je portefeuille en het milieu.

Door nieuwe evoluties bij de verwarmingsketels en haarden moet er meer dan vroeger aandacht besteed worden aan de schoorsteen. Door de drastische verlaging van de stooktemperaturen is het gevaar van condensatie in de schoorsteen gevoelig toegenomen. Al te dikwijls maakt men de fout om pas na de bouwwerken na te denken over de schoorsteen voor de ketel of de haard.

Diameter

Zeer belangrijk is de diameter van de schoorsteen. Die wordt bepaald in overleg met de architect, in functie van de gebruikte brandstof, het warmtevermogen van het toestel en de hoogte van de schoorsteen. Is de diameter te klein, dan is er te weinig onderdruk en zal de schoorsteen te weinig

trekken

. Mogelijke gevolgen zijn een terugslag van de rook en slecht functionerende ketel. Als de diameter te groot is, kunnen de verbrandingsproducten te zeer afkoelen tijdens hun doortocht, wat problemen met condensatie kan geven. Het afvoerkanaal mag, in stijgende zin, ook geen vernauwingen vertonen. Als er meer toestellen op de schoorsteen aangesloten worden, moet de diameter uiteraard ook groter zijn. Verder moet het schoorsteenkanaal zo recht mogelijk zijn, zonder al te veel bochten. Als er toch bochten nodig zijn, opteer dan voor afgeronde bochten.

Om te verhinderen dat de rookgassen te zeer afkoelen en gaan condenseren kan isolatie nuttig zijn, zeker wanneer het kanaal door onverwarmde wanden loopt of buitenwanden heeft. In bepaalde gevallen wordt deze isolatie ook nog eens geventileerd door een luchtspouw. Die is volledig gescheiden van het rookkanaal en kan een bijkomende bescherming vormen tegen condensatie.

Besteed zeker ook de nodige aandacht aan de uitmonding van het rookkanaal. Een schoorsteen moet hoog genoeg zijn en boven de dakhelling en andere hindernissen in de buurt uitsteken om terugslag van rookgassen te voorkomen.

Materialen

Tegenwoordig vind je schoorstenen in veel verschillende materialen. Gemetselde schoorstenen krijgen steeds meer concurrentie van prefabsystemen. Als je je schoorsteen metselt, mag je niet vergeten vuurvaste mortel te gebruiken. Bij prefabsystemen zijn vooral rookkanalen uit roestvrij staal (inox) erg in trek. Dit materiaal kan hoge temperaturen weerstaan en is corrosiebestendig zodat agressieve stoffen in de schoorsteen nergens op kunnen inwerken.

Dikwijls hebben deze buizen een dubbele wand waartussen een isolatielaag zit. Inox is bovendien een licht materiaal waardoor het gemakkelijk en snel te plaatsen is. Daarnaast bestaan er ook schoorstenen uit keramisch materiaal en zelfs uit glas. Dikwijls worden ook schoorsteenpotten ondersteboven in elkaar geplaatst. Dat kan condensatie in de hand werken.

Condensatie

Die condensatie is een steeds vaker voorkomend probleem. Het is eigen aan een ketel met een hoog rendement, zeker wanneer die een oudere ketel vervangt. De temperatuur en de hoeveelheid uitlaatgassen van een ketel met een hoog rendement zijn veel lager dan bij een gewone ketel. Aangezien er weinig rookgassen zijn in een te groot afvoerkanaal - voorzien op de vorige ketel - stijgen de gassen niet snel en slaan ze neer als vocht op de wand van het afvoerkanaal. Dit fenomeen manifesteert zich op de zwakste plaats in het kanaal: waar ze schuin afloopt, of waar geen isolatie zit. De gevolgen van de condensatie verschillen naargelang van de gebruikte brandstof.

Eigen aan de verwarming met stookolie is dat er ook een klein zwavelgehalte in de rookgassen zit. Die zwavel mengt zich met het vocht en vreet de voegen uit. Dit proces is herkenbaar aan de karakteristieke geelbruine vlekken. Als de ketel op aardgas werkt, kunnen de nitraten in de rookgassen voor problemen zorgen. Ook die zullen zich mengen met het vocht en de voegen uitvreten. De afzetting van de nitraten is merkbaar door witte schimmelvorming op de bakstenen.

Een condensatieprobleem kan alleen opgelost worden door een kleiner rookkanaal in de schoorsteen in te brengen. Dit is een metalen buis, meestal van roestvrij staal. De juiste diameter van de buis wordt met behulp van een computertekening berekend.

Deze oplossing zal ook het rendement van de ketel ten goede komen. Het verbruik daalt en stookproces wordt milieuvriendelijker.

Een andere oplossing voor schoorsteenproblemen is de trekregelaar, die de trek van de schoorsteen bevordert. Dit rooster wordt bovenaan in de schoorsteen geplaatst. De lucht kan hier op natuurlijke maar ook mechanische wijze door aangezogen worden.

Hoe dan ook, regelmatig onderhoud van de schoorsteen is noodzakelijk. Voor stookolieketels is een jaarlijkse veegbeurt zelfs verplicht. Voor schoorstenen op aardgas is die jaarlijkse beurt niet verplicht, maar toch aan te raden.

Nu in het nieuws