"Antwerps armoedebeleid werpt vruchten af"

Print
De doorgedreven aanpak van armoede in Antwerpen lijkt voor het eerst vruchten af te werpen. Armoede blijft een heikel punt voor het Antwerpse stadbestuur. Toch zien de armoedebestrijdende organisaties stilaan een positieve evolutie van het probleem.
"Vooral de generatiearmen worden op dit moment goed bereikt. Gekleurde armoede of de opvang van Turkse en Marokkaanse allochtone armen blijft een groot probleem in Antwerpen en vergt in de toekomst extra inspanningen", zegt Antwerps schepen van samenlevingsopbouw Chantal Pauwels (Groen!).

De resultaten van het stadsbeleid werden woensdag bekendgemaakt op een persconferentie in de Permeke stadsbibliotheek aan het Deconickplein. Volgens Pauwels zorgt de samenwerking tussen OCMW en stadsbestuur voor de nodige injecties om het Antwerpse armoedeprobleem kordaat aan te pakken. Door een volledig schepencollege aan armoede te wijden en armoede op alle beleidsdomeinen te integreren, is er volgens haar toch eindelijk verbetering in zicht. Wat betreft de allochtonen die onder de armoedegrens leven is er nog werk aan de winkel. Zij worden niet door de klassieke organiaties bereikt.
De oprichting van de Stedelijke Armoedecel Antwerpen, 6 jaar geleden, zou bijdragen bij het relatieve succes van de armoedebestrijding. De cel is een initiatief van het Antwerpse stadsbestuur en richt zich op armoede in alle mogelijke vormen. De werking van de organisatie steunt op twee belangrijke pijlers. De belangrijkste is het voeren van een inclusief armoedebeleid, een beleid dat niet stopt bij het verstrekken van financiële middelen. Een inclusief beleid geeft aandacht aan alle vormen van uitsluiting waarmee armen worden geconfronteerd, zoals huisvesting, gezondheid of cultuur.
De tweede pijler is de dialoog met de armen zelf. Door te overleggen met verenigingen kan men specifieke moeilijkheden ontdekken en zo concrete adviezen geven aan de beleidsmakers. Het Antwerpse stadsbestuur zegt op de goede weg te zijn. Nieuwe methodes en meer middelen kunnen volgens schepen Pauwels op termijn zorgen voor een armoedevrije stad.

.

Nu in het nieuws