Binnenscheepvaart noteert eerste trafiekafname in jaren

De nv De Scheepvaart, bevoegd voor het beheer van het Albertkanaal en de Kempense kanalen, zag zich in 2005 voor het eerst in bijna tien jaar geconfronteerd met een afname van de trafiek.

Belga

Vorig jaar was voor de nv De Scheepvaart wel een uitzonderlijk jaar op het vlak van containervervoer en van ladingen en lossingen op de kanaaloevers. Dat blijkt uit het jaarverslag van de nv, dat woensdag in Hasselt werd toegelicht door voorzitter Paul Kumpen.

Het jaarverslag van 2005 is voor de vennootschap meteen het jaarverslag van het eerste volledige werkjaar van de nieuwe nv. De vennootschap kreeg onder meer nieuwe bevoegdheden op het vlak van de aankoop van watergebonden industrieterreinen en kende met de Schelde-Rijnverbinding en de Grensmaas behalve een verruiming van de opdrachten ook een beperkte uitbreiding van het werkingsgebied, zo zei de voorzitter.

Op het kanalennet van de vennootschap werden in 2005 2.885.387.015 tonkilometer vervoerd. Dat is een afname van 6,19 procent ten opzichte van 2004. Ook de vervoerde tonnage daalde, met 3,55 procent tot 37.890.752 ton. De daling van de trafiek is uitsluitend te wijten aan de sluiting van een hoogoven in Luik. Daardoor liep het transitverkeer van ertsen en steenkool in sterke mate terug, aldus nog Kumpen.

Kumpen zei voorts dat 2005 zich vooral liet opmerken door een stijging van de ladingen en lossingen op de kanaaloevers. Dat duidt er volgens hem ook op dat steeds meer bedrijven gebruik maken van de binnenvaart voor de aan- en afvoer van goederen.

Het containervervoer deed het in 2005 uitermate goed. Met de behandeling van 306.830 ton containers werd vorig jaar een stijging van 13,9 procent ten opzichte van 2004 genoteerd. Op de oevers van het Albertkanaal worden drie containerterminals uitgebaat : WCT in Meerhout, Haven Genk, en Gosselin in Schoten bij Antwerpen. Ook voor de volgende jaren verwacht de vennootschap een stijging van het vervoer van containers met ongeveer 20 procent per jaar.

Nu in het nieuws