Regering schaft verbod op anonieme bevallingen af

De ministerraad heeft vorige vrijdag een oriënteringsnota over de anonieme bevalling opgesteld. La Libre Belgique kon die nota inkijken.

Belga

De nota, die werd voorgesteld door de ministers van Justitie Laurette Onkelinx en van Gezondheid Rudy Demotte, is bedoeld als referentiekader voor een voorontwerp over de afschaffing van het verbod op anonieme bevallingen.

Momenteel bestaat het idee erin dat kinderen die anoniem ter wereld zijn gebracht, verschillende gegevens over hun afkomst kunnen krijgen wanneer ze meerderjarig zijn. De wettelijke voogden zouden die informatie ook kunnen opvragen wanneer het kind nog minderjarig is.

De identiteit van de moeder zal worden bijgehouden door een speciale commissie. Op vraag van het meerderjarig kind zal die commissie die identiteit bekendmaken.

Moeders die anoniem bevallen, zouden twee maanden de tijd krijgen om op hun beslissing terug te komen, een regeling die ook voor de vaders van toepassing zou zijn.