Geïnterneerden pas vrij na begeleide proefperiode

Geïnterneerden mogen niet meer zonder begeleiding vrijkomen, zegt minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS). De regering bereidt in de aanloop naar de beleidsverklaring in oktober een "coherent pakket maatregelen" voor om enkele lekken in de misdaadbestraffing te dichten.

Belga

In de toekomst zullen alle geïnterneerden, gevangenen met psychiatrische problemen, een proefperiode moeten doorlopen vooraleer ze definitief vrijkomen. Tijdens die "vrijlating op proef" worden ze van nabij begeleid. Bovendien zullen hun slachtoffers informatie krijgen over de voorwaarden waaronder de geïnterneerde wordt vrijgelaten en hun bedenkingen kunnen uiten bij een definitieve vrijlating. Dat is nu al het geval bij de voorwaardelijke invrijheidstelling van gewone gevangenen.