Rotselaar tegen vijf dagen Rock Werchter

Print
De gemeente Rotselaar wil niet dat het muziekfestival Rock Werchter vijf dagen kan duren.
Dat blijkt uit een bezwaarschrift van de gemeente in het kader van het openbaar onderzoek rond het voorontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de festivalweide van Werchter. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 30 juni. Ook verschillende omwonenden dienen een bezwaarschrift in.
De circa 25 hectare grote weide is momenteel deels natuurgebied en landschappelijk waardevolle zone. Met haar RUP wil de provincie de toestand regulariseren. Het terrein krijgt een publiek karakter met natuur- en landschapsontwikkeling en -beheer als hoofdfunctie. Het wordt ingericht als landschapspark.
Over twee jaar wordt een inrichtingsplan uitgewerkt. Recreatief medegebruik en festivals behoren tot de nevenfuncties. Infrastructuren voor deze evemenenten moeten rekening houden met de natuur, landschapswaarden en waterproblematiek.

Het enige meerdaagse evenement (Rock Werchter) dat toegelaten is, mag volgens Rotselaar maximum vier dagen duren, zoals nu het geval is. De gemeente wil ook een duidelijke definiëring en beperking van de op- en afbraakperiode. Zo kan tijdens de zomer maximaal gebruik gemaakt worden van het ingerichte landschapspark.
De opbouw van Rock Werchter mag maximum een maand duren en de afbouw drie weken. Het ontwerp-RUP laat voorts nog maximaal drie eendagsevenementen per jaar toe.
Nu in het nieuws