Vlaamse ambtenaren meer gemotiveerd en minder ziek door telewerken

In een omzendbrief geeft Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA) eenduidige regels voor telewerk bij de Vlaamse overheid. Door telewerk kunnen medewerkers van thuis uit of van op een buitendienst werken, via een internetconnectie met hun dienst in Brussel.

Belga

Dit heeft talrijke voordelen, zoals minder woon-werkverkeer, minder stress en een gezinsvriendelijker evenwicht tussen werk- en privéleven. De bijbehorende grotere verantwoordelijkheid zou een positief effect hebben op de arbeidsmotivatie en een vermindering van het verzuim. Ook de organisatie zelf vaart er wel bij: ze is aantrekkelijker voor sollicitanten, de productiviteit is groter, het verzuim is minder en er wordt bespaard op dure kantoorruimte.

Nochtans doet vandaag amper 7 % van het personeel van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap aan telewerk. Dat komt omdat telewerken vooralsnog enkel kan berusten op een informeel akkoord tussen werknemer en leidinggevende, met heel wat ongelijke situaties tot gevolg.

Daarom werkte de minister uniforme en duidelijke regels en voorwaarden uit. Daarin staat dat het telewerk steeds vrijwillig moet zijn: telewerk kan nooit worden opgelegd, maar het is anderzijds ook geen recht dat door de werknemer in alle omstandigheden kan worden afgedwongen. De leidinggevende beslist op basis van de functie, de competenties, de beschikbare infrastructuur en de interne organisatie van de dienst.

Daarnaast mag het nooit voltijds zijn: de richtlijn is maximum drie dagen per week, zodat het contact met de werkbasis steeds blijft behouden.

Voorts betaalt de werkgever betaalt de internetaansluiting en de noodzakelijke technische uitrusting (bijvoorbeeld pc of laptop).

Bourgeois hoopt dat telewerk snel doorbreekt. "De Vlaamse overheid wil een voorloper zijn op het vlak van een gezinsvriendelijk personeelsbeleid dat daarbovenop ook nog eens leidt tot minder woon-werkverkeer, minder benodigde kantoorruimte en meer productiviteit. Iedereen zou dus moeten winnen."