Voeding- en drankensector vraagt afschaffing ecotaks

Verschillende organisaties uit de voeding- en drankensector vragen de onmiddellijke afschaffing van de ecotaks zonder compensatieregelingen om zo "de nodige rechtszekerheid te scheppen".

Belga

In België betaalt de consument sinds 2004 9,85 eurocent ecotaks per liter drank. Enkel herbruikbare flessen met statiegeld zijn vrijgesteld van deze taks. Het Arbitragehof oordeelde eind vorig jaar dat dit "niet objectief en redelijk verantwoord is". Het gaf de regering tot 30 juni de tijd om de wet aan te passen.

Recent keurde de federale regering een wetsontwerp goed dat voorziet in een technische aanpassing. Het wetsontwerp voert een nultarief in voor herbruikbare flessen en een tarief van 9,85 cent voor de niet-herbruikbare verpakkingen. Dat was niet naar de zin van de drankensector.

In een nieuw arrest van 28 juni 2006 bevestigt het Arbitragehof volgens de sector echter haar eerder uitspraak en stelt het dat de ecotaks vanaf 1 juli ongrondwettelijk is.

De sector (o.a. Fedis, Fevia, VIWF, Belgische Brouwers en Ajunec), die meent dat jaarlijks 500 tot 850 miljoen euro aan omzet gemist wordt door de ecotaks, vraagt de afschaffing van de ecotaks zonder compensatie.