Mediagroep VUM heet voortaan Corelio

De Vlaamse Uitgeversmaatschappij (VUM) verandert van naam en heet vanaf 1 september Corelio media. De mediagroep, die onder meer De Standaard, Het Nieuwsblad/De Gentenaar en Het Volk uitgeeft, viert deze week zijn dertigjarig bestaan.

Belga

De VUM wil in de toekomst de multiregionale en multimediale dimensie verder uitbouwen. Om deze dynamiek nog beter te onderstrepen werd gekozen voor een nieuwe naam. De naamswijziging gaat gepaard met een aantal wijzigingen in de algemene leiding in de groep.

Nu in het nieuws