Arbeidsrechtbank wijst eis van ex-Fordarbeiders af

Print
De arbeidsrechtbank in Tongeren heeft donderdag de eis afgewezen die 42 ex-Fordarbeiders tegen hun voormalige werkgever, Ford Genk, hadden aangespannen.
Volgens de rechter maakte Ford Genk zich ten tijde van de herstructurering in oktober 2003 niet schuldig aan discriminatie op basis van leeftijd, ziekte of vermaningen en evenmin aan de schending van de werkzekerheidscausule op het niveau van de sector.

Volgens de rechter was er ook geen sprake van willekeurige ontslagen. De selectiecriteria die de directie hanteerde om de selectie door te voeren, waren volgens de rechtbank objectief te verantwoorden, gezien het om een onvoorziene economische omstandigheid ging.
Nu in het nieuws