Hevige brand in recyclingbedrijf Breda

In Breda woedt een zeer grote brand in een grote loods van het recyclingbedrijf voor oud papier. Het gaat om het bedrijf Van Puijfelik.

Belga

Dat heeft de Nederlandse politie vrijdag bekendgemaakt.

Boven de stad is een grote rookpluim te zien. De brandweer meet of er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De brandweer heeft vijftig spuitgasten uit het bedrijf teruggetrokken wegens de grote rookontwikkeling en hitte.

Donderdagavond was er brand op enkele honderden meters afstand van Van Puijfelik. Die woedde in de huisvuilcentrale en opslag van gft-afval. De gemeente voerde vrijdagochtend crisisberaad over waar zij met het huisvuil heen moet.

De vermoedelijke oorzaak van de vuurzee bij Van Puijfelik is een technische storing in de sorteermachine, waardoor op een aantal plaatsen in de loods brand is ontstaan.