Starters gedekt voor kleine risico's

Vanaf 1 juli zijn alle nieuwe zelfstandigen (starters) en begunstigden van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) gratis gedekt voor kleine risico's.

Belga

Tot nog toe kunnen zelfstandigen op vrijwillige basis een verzekering voor kleine gezonheidsrisico's aangaan. Tot 80 pct doet dat ook. Maar het is de bedoeling om de kleine gezondheidsriciso's te integreren in de verplichte verzekering voor zelfstandigen.

De eerste fase voorziet in de dekking van kleine risico's voor starters en begunstigden van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). De tweede fase, de verplichte integratie voor alle zelfstandigen, zal op 1 januari 2008 van toepassing zijn.