Speelplein Lauwe krijgt proefperoide van Hof van beroep Gent

Het Gentse hof van beroep heeft een voorlopige maatregel opgelegd voor het speelplein van Hoeve Delaere in Lauwe. Een tijdelijke beheerder moet nagaan hoe het daar zit met de vermeende overlast. Ondertussen loopt de speelpleinwerking gewoon voort. In het najaar zal het hof definitief beslissen over de toekomst van het speelplein.

Belga

De rechter in eerste aanleg in Kortrijk besliste op 10 januari dat de speelpleinwerking niet thuis hoorde in de woonwijk. Hij legde daarbij een dwangsom op van duizend euro per inbreuk. Die beslissing kwam er na een klacht over geluidsoverlast van de omwonenden. De stad Menen ging echter in beroep tegen de sluiting van het speelplein in deelgemeente Lauwe.

De advocaat van de verdediging die door het Vlaamse Gewest werd aangesteld, haalde aan dat een speelplein volgens het gewestplan wél kan in een woonzone. Bovendien zou de geluidsoverlast nihil zijn. Dat moeten een geluidsdeskundige en een tijdelijke beheerder nu tijdens de vakantie onderzoeken.

Ondertussen kan de speelpleinwerking gewoon doorgaan. Het verslag van de tijdelijke beheerder wordt op 20 oktober ingediend. De zaak krijgt in ieder geval nog een staartje, op vrijdag 24 november voor het Gentse hof van beroep.