Gerechtelijk onderzoek tegen Anne-Marie Lizin gaat voort

Print
De kamer van inbeschuldigingstelling van Luik heeft de burgerlijke partijstelling van gemeenteraadslid Philippe Charpentier (cdH) van Hoei tegen burgemeester Anne-Marie Lizin (PS) van de stad verworpen. De onderzoeksrechter in Luik mag het onderzoek naar machtsmisbruik dat Lizin verweten wordt, evenwel voortzetten.
Charpentier verwijt de burgemeester, die tevens voorzitter van de Senaat is, onder meer dat ze de audiovisuele pers op 24 maart 2005 de toegang tot een zitting van de gemeenteraad weigerde. Hij vreesde al dat zijn burgerlijke partijstelling verworpen zou worden en stelde zich op 7 juni opnieuw burgerlijke partij namens zichzelf en de stad Hoei.
De advocaten van Lizin hadden een buitenvervolgingstelling gepleit, maar daar ging de KI niet op in.
Nu in het nieuws