Provincie West-Vlaanderen koopt Het Zwin

Print
De West-Vlaamse provincieraad heeft donderdag beslist om het vogelpark van Het Zwin in Knokke-Heist aan te kopen voor 1,5 miljoen euro. In september 2005 ondertekenden het Vlaamse Gewest en het provinciebestuur een intentieverklaring over de aankoop van het hele natuurreservaat met de Compagnie Het Zoute. Het provinciebestuur zal 18 hectare aankopen. De prijs ligt lager dan de schatting door het Comité van Aankoop.
Het vogelpark dat West-Vlaanderen aankoopt, bestaat uit de vogelperken, kooien, wandelpaden en vijvers. De provincie koopt twee blokken "duinbos" met een oppervlakte van 7,5 hectare.
Door de aankoop verklaart de provincieraad zich ook akkoord om tien personeelsleden van de Compagnie Het Zoute over te nemen. Het provinciebestuur zal tijdens de volgende legislatuur beslissen welke renovatiewerken ze in het park zal uitvoeren. Het provinciebestuur rekent daarvoor ook op Vlaamse en Europese subsidies.
Nu in het nieuws