Verkoop gronden IGAO onzeker

Er zit een serieuze haar in de boter van de verkoop van de IGAO-site langs de Singel in Antwerpen.

Projectontwikkelaar Skyline Projects kreeg geen groen licht van de afvalstoffenmaatschappij OVAM rond de bodemsanering. Daarmee dreigt de verkoop niet door te gaan. De gasintercommunale IGAO besliste in 2002 om het terrein van 6 hectare te verkopen. Het werd aan de stad Antwerpen aangeboden, maar er kwam geen reactie. In 2005 sloot IGAO dan een verkoopsovereenkomst met de Antwerpse Bouwwerken voor de bouw van de Hogeschool Antwerpen. Dat plan kwam niet van de grond. Antwerpse Bouwwerken droeg de grond uiteindelijk over aan Skyline Projects.

Om te beletten dat het terrein volledig met woningen of kantoren zou worden volgebouwd, legde het stadsbestuur duidelijke voorwaarden vast rond de ontwikkeling.

Nu dreigt de verkoop toch nog af te springen. Het nieuws werd bekendgemaakt op de raad van bestuur van IGAO. Er is een compromis met de projectontwikkelaar, maar met opschortende voorwaarden.

Een belangrijk element was de bodemsanering. Skyline Projects moest voor eind 2005 bij OVAM een aanvraag indienen voor de socio-economische noodzaak en hoogdringendheid van de sanering. De projectontwikkelaar hoorde de toestemming voor 30 juni op zak te hebben. Alleen wees OVAM de aanvraag af. Het plan van Skyline Projects was te vaag en de vervuiling was onvoldoende in kaart gebracht.

Nu in het nieuws