Herziening vervroegde vrijlating: "Meer capaciteit nodig"

CD&V is niet gekant tegen het voorstel van premier Guy Verhofstadt om de wet op de voorwaardelijke invrijheidsstelling te herzien, zodat straffen voor zware misdrijven voor minstens tweederde moeten worden uitgezeten.

Belga

Maar de oppositiepartij vindt dat de regering er in eerste instantie voor moet zorgen dat de straffen uitgevoerd worden en dat er voldoende gevangeniscapaciteit is.

Het voorstel van Verhofstadt kwam er naar aanleiding van de dodelijke vechtpartij op een bus in Antwerpen. "CD&V is niet tegen, maar paars en paarsgroen hebben nagelaten om te investeren in extra gevangeniscapaciteit en de uitbreiding van de alternatieve straffen blijft achterwege", zegt CD&V-kamerlid en jusititiespecialist Tony Van Parys. Hij wijst erop dat de nieuwe gevangenis in Hasselt beslist is door toenmalig justitieminster Stefaan De Clerck (CD&V, toen nog CVP).

Omwille van het gebrek aan capaciteit worden vandaag de straffen tot 6 maanden niet uitgevoerd en wordt er slechts een klein aantal van de straffen tot 3 jaar uitgevoerd, zegt CD&V. "De eerste minister moet er in eerste instantie voor zorgen dat straffen uitgevoerd worden en investeren in voldoende capaciteit. Elk voorstel dat betrekking heeft op het verlengen of verzwaren van straffen is ongeloofwaardig als er niet dringend werk gemaakt wordt van extra opvangcapaciteit en uitbreiding van de alternatieve straffen", zegt Van Parys.