Loonverlies voor trage rechters

Wie naar het gerecht stapt krijgt snel een kalender met de belangrijkste data van zijn proces. Trage rechters worden gesanctioneerd, net als advocaten die via allerhande procedures een zaak willen vertragen. Met deze drie maatregelen wil de federale regering de gerechtelijke achterstand terugdringen.

Het wetsontwerp van Justitieminister Laurette Onkelinx (foto) bevat drie concrete actiepunten:

Kalender:

Iedereen die naar het gerecht stapt zal op de inleidende zitting of binnen de zes weken een kalender krijgen met de belangrijkste data van zijn proces.Vandaag weet de burger vaak niet wat er met zijn dossier gebeurt, zodat hij de indruk heeft dat zijn dossier vergeten is.

Loonverlies trage rechters:

Vandaag hebben rechters één maand de tijd om te beraadslagen, maar die termijn wordt vaak niet gerespecteerd. Daarom komt er een tabel met een overzicht van de vertragingen die vonnissen oplopen. Korpschefs kunnen dan nagaan wie vaak zijn boekje te buiten gaat.Rechters die dat te vaak doen,kunnen gesanctioneerd worden.De maximumsanctie is een inhouding van 20 procent van het netto-salaris.

Boete procedure-advocaten:

De rechter kan advocaten die misbruik maken van de procedures om een zaak te vertragen, een administratieve boete tot 2.500 euro opleggen.

Naast dit wetsontwerp heeft de ministerraad vrijdag nog een 50-tal maatregelen genomen die moeten leiden tot een meer efficiënte en klantvriendelijke overheid. De meest in het oog springende zijn:

De fiscale zegels worden afgeschaft of vervangen door moderne betaalmiddelen.

Federale overheidsdiensten zullen minstens één avond in de week bereikbaar zijn.

Om het ziekteverzuim van federale ambtenaren strenger te controleren, worden 100 artsen extra aangeworven. Vandaag doen twee artsen dat.