Geen akkoord over verdeelsleutel wegenvignet

Er was woensdag verwarring over de vraag of de drie gewesten het eens waren over de verdeling van de opbrengst van de invoering van een wegenvignet.

Belga

Waals minister van Financiën Michel Daerden kondigde woensdag een akkoord aan, wat Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt en haar collega van Financiën Dirk Van Mechelen onmiddellijk ontkenden.

De besprekingen tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel over de verdeling van de opbrengst van het toekomstige vignet. Het wegenvignet zou voor Belgen en buitenlanders gelden en de verkeersbelasting vervangen. De filosofie erachter is buitenlanders mee te laten betalen voor onze wegen.

Het Brussels gewest vond dat het voorgestelde aandeel voor Brussel te laag. Het punt was woensdag aan de orde tijdens een interministeriële conferentie op het kabinet van Van Brempt. "In een erg constructieve geest hebben de verschillende gewesten hun argumenten aangebracht" en op het einde van het debat werd een akkoord bereikt, luidt het in een mededeling van Daerden.

Volgens het voorakkoord waarover Daerden het heeft, zou Brussel negen procent krijgen, Vlaanderen 59 procent en Wallonië 32 procent. De nota zou volgens Daerden volgende week worden voorgelegd aan de verschillende regeringen.

De woordvoerster van minister Van Brempt ontkent dat er een akkoord of een voorakkoord werd bereikt. Ze wijst erop dat tijdens de conferentie verschillende voorstellen werden gedaan, ook door Daerden. "Blijkbaar heeft hij het verkeerdelijk geïnterpreteerd alsof er een akkoord over bestond", luidt het. Vrijdag staat een nieuwe interkabinettenwerkgroep op de agenda.

Ook bij minister Van Mechelen ontkent men een akkoord. De woordvoerder van de minister wijst erop dat de 59 procent voor Vlaanderen een andere piste is dan wat Daerden tijdens de conferentie zelf voorstelde. Daar opperde hij Vlaanderen 54,5 procent van de inkomsten te gunnen, wat een daling met dertien miljoen euro inkomsten zou betekenen. Als die piste door het Waals gewest wordt bestendigd, staat een akkoord verder af dan ooit, luidde het bij Van Mechelen.

Brussels minister van Financiën Guy Vanhengel zei tevreden te zijn met het voorstel.

Er heerste woensdagnamiddag onduidelijkheid of er vanuit het kabinet Daerden een rechtzetting zou komen. Om 19.00 uur was die er nog steeds niet.