Consumenten niet vertrouwd met concept duurzame ontwikkeling

Print
Negen consumenten op tien weten niet of nauwelijks wat het concept duurzame ontwikkeling inhoudt. Dat blijkt uit een studie van het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties OIVO, die woensdag werd gepubliceerd.
Voor de studie werden in maart 600 Belgische inwoners van 18 jaar of ouder telefonisch ondervraagd. De foutenmarge bedraagt 4 procent.

Slechts weinig van de ondervraagden hebben een globale visie op het concept in zijn vier dimensies, met name de milieudimensie en de sociale, culturele en economische dimensie. Gemiddeld citeert elke respondent slechts twee componenten van duurzame ontwikkeling en het merendeel meent dat de milieudimensie primeert. Slecht één persoon op tien verklaart een vrij tot zeer precies idee te hebben van wat de uitdrukking "duurzame ontwikkeling" betekent.

Op de vraag of zijn of haar gemeente duurzame ontwikkeling in het beleid opneemt, antwoordt 75 procent van de respondenten negatief. Dat hoewel ze paradoxaal genoeg niet weten wat duurzame ontwikkeling betekent en het zeer vaak vergelijken met milieubescherming, merkt het OIVO op.

Volgens de ondervraagde personen moeten de gemeenten hen vooral praktische informatie verstrekken over de juiste dagelijkse handelingen inzake consumptie en vermindering van afval en de scholen bijstaan bij het sensibiliseren van leerlingen inzake verontreiniging.

Drie personen op vier vinden dat de gemeenten maatregelen moeten treffen ten voordele van duurzame ontwikkeling bij de eigen activiteiten, zoals bijvoorbeeld bij aankoop en afvalbeheer, en in de werking van de scholen.

Tot slot vinden twee personen op drie dat de gemeenten prioritair financiële steun moeten verlenen aan de bouw van milieuvriendelijke woningen.

.

Nu in het nieuws