Ruim 3 miljoen kinderen geboren na "geassisteerde voortplanting"

Print
Naar schatting meer dan 3 miljoen kinderen hebben het levenslicht gezien na "geassisteerde voortplanting". Dat blijkt uit het jongste rapport over ART (Assisted Reproductive Technologies) dat werd voorgesteld op het internationaal congres van de Europese fertiliteitsvereniging ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) in Praag.
Elk jaar worden dankzij medische hulp zowat 200.000 baby's geboren bij koppels met vruchtbaarheidsproblemen. Deze cijfers gaan terug op het jaar 2002. In 1989 waren er dat nog maar 30.000. Eén op de zes koppels wereldwijd kampt met vruchtbaarheidsproblemen.

Sinds de eerste reageerbuisbaby, Louise Brown, 28 jaar geleden het levenslicht zag, zijn er naar schatting al zowat 3 miljoen baby's ter wereld gekomen dankzij allerhande vruchtbaarheidstechnieken, zei Jacques de Mouzon van het International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technologies (ICMART) op het congres.

ART of Assisted Reproductive Technologies staat voor alle behandelingen die de kansen op zwangerschap verhogen bij vrouwen en mannen met verminderde vruchtbaarheid. In de praktijk slaat dit meestal op het dichter bij elkaar brengen van eicel en zaadcel (bijvoorbeeld door intrauterine inseminatie) of op bevruchting in het lab, bijvoorbeeld door in- vitrofertilisatie (IVF) en ICSI. Bij ICSI, een geavanceerde vorm van in-vitrofertilisatie die ontdekt werd in het VUB-ziekenhuis van Jette, worden de spermacellen ingespoten in de eicel. Dat wordt gedaan als het mannelijke sperma niet levendig genoeg is om zich zelf een weg te banen door de eicelwand.

Twintig à dertig procent van de onvruchtbaarheidsgevallen zijn te wijten aan fysiologische oorzaken bij de man, 20 à 35 pct aan fysiologische problemen bij de vrouw en 25 à 40 pct aan problemen bij beiden. Voor 10 tot 20 pct is er geen uitleg.

Een opvallende tendens de laatste jaren is de terugval van meerlingen na kunstmatige bevruchting. Dat komt doordat minder embryo's tijdens één cyclus worden teruggeplaatst bij de vrouw. Door een verbeterde techniek neemt de kans op een zwangerschap toch niet echt af, althans niet in Europa. België is hierin koploper, samen met Finland en Zweden. In ons land is minder embryo's terugplaatsen een voorwaarde om de behandeling (deels) terugbetaald te krijgen. Volgens Professor Anders Nyboe Andersen is het aantal drielingen in Europa hierdoor nagenoeg verdwenen. Zweden wist met de "één embryo"-politiek het aantal tweelingen te herleiden tot 5 pct. "Sensationeel", aldus Andersen.

Ofschoon ART wereldwijd opgang maakt, ook in Indië en China, blijven er grote verschillen tussen de landen en continenten. De VS, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk voerden samen de helft van alle behandelingen uit. De meeste Afrikaanse en Aziatische landen zijn wel niet opgenomen in het rapport.

Procentueel gezien voert Israël de kop (met 3.260 vruchtbaarheidscycli per miljoen inwoners), gevolgd door Denemarken (2.031 cycli per miljoen). Onderaan bengelen de landen uit Latijns-Amerika. In Denemarken vinden er naar verhouding met het aantal "gewone" geboortes ook het meest aantal geassisteerde geboortes plaats (4 pct). "Er is een daadwerkelijke ongelijkheid tussen de verschillende landen", aldus de Mouzon, "en dat heeft alles te maken met geld. In sommige landen kan je gratis IVF-behandelingen krijgen, terwijl ART in andere landen betalend is en bijvoorbeeld enkel haalbaar is mits een ziekteverzekering".

.

Nu in het nieuws