Ziekenhuisbacterie rukt op

Naar schatting 53 miljoen mensen zijn drager van de ziekenhuisbacterie MRSA. Ook in de West-Europese landen, waar MRSA betrekkelijk weinig voorkomt, wordt de bacterie, die resistent is tegen een grote groep antibiotica, meer aangetroffen.

Dat stellen microbiologen in de woensdag verschenen editie van het medische tijdschrift The Lancet. Volgens de eerste auteur van het artikel, Hajo Grundmann, hoogleraar medische microbiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, is niet precies aan te geven wat de oorzaak van die stijging is. Over het algemeen worden het antibioticabeleid van een land, de hygiëne in ziekenhuizen en de opsporing en bestrijding van de bacterie als factoren van betekenis gezien. Maar zij verklaren niet waarom de bacterie in ziekenhuizen in Duitsland en Groot-Brittannië nu tien keer zo vaak voorkomt als in de jaren negentig. Vorige maand constateerde Roel Coutinho, directeur van Centrum Infectieziektenbestrijding, dat het in de Nederlandse ziekenhuizen gaat om een lichte stijging. Hij noemde dat verontrustend, omdat het aantal MRSA's plotseling verder kan stijgen. Coutinho, die net als Grundmann verbonden is aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), baseerde zich op onderzoek dat zijn centrum jaarlijks uitvoert in 25 ziekenhuizen.

Ook in verpleeghuizen komen resistente bacteriën voor, liet Coutinho weten. Maar daarvan bestaat geen precies beeld. Het laatste onderzoek dat het RIVM daar heeft gehouden, dateert van vijf jaar geleden.

Nu in het nieuws