Problemen met kopen op het internet blijven toenemen

In 2005 ontvingen de Europese Centra voor de Consument (ECC) 1.834 grensoverschrijdende klachten over aankopen via het internet, tegen 831 in 2004. Het aantal klachten dat ECC België noteerde steeg van 71 in 2004 tot 158 in 2005.

Belga

Dat heeft de Belgische afdeling van het ECC woensdag in een persbericht gemeld. België komt op de vijfde plaats, zowel wat het aantal klachten betreft die door consumenten werden ingediend (110) als wat het aantal internetverkopers betreft waartegen een klacht is gemeld (61).

De reden voor de stijging is enerzijds dat het aantal ECC's is toegenomen, maar anderzijds is ook het aantal klachten dat gemeld werd bij de ECC's die al in 2004 aan het onderzoek meewerkten met 74 pct gestegen.

De meeste klachten gaan zowel in Europa (46 pct) als in België (41 pct) over het niet leveren van bestelde goederen. Ongeveer 3 pct gaat over het te laat leveren, of niet volledig leveren van de goederen.

Nu in het nieuws