Media hebben beperkte invloed op agenda tijdens verkiezingen

Print
De invloed van de media op de politieke agenda tijdens verkiezingen, is niet zo groot als wel eens beweerd wordt.
De nieuwsmedia hebben wel een aantoonbare invloed op het electorale succes van individuele politici, maar bepalen zeker niet autonoom de inhoud van het politieke debat. Dat blijkt uit het doctoraal proefschrift van Peter Van Aelst dat woensdag wordt verdedigd aan de Universiteit van Antwerpen.

Van Aelst, assistent Communicatiewetenschappen, onderzocht de precieze rol van de media tijdens de verkiezingscampagna van 2003 aan de hand van het concept 'medialogica'. Van Aelst haalt in zijn proefschrift een aantal redenen aan waarom de invloed van de media op de agenda van publiek en politiek tijdens de verkiezingscampagne beperkt is.

Zo besteden media meer aandacht aan thema's die hoog scoren in de peilingen omdat ze rekening houden met de onderwerpen waar de kiezer mee bezig is. Bovendien zijn partijen tijdens een campagne actiever dan ooit en overspoelen ze de media met berichten en acties. De media kunnen wel selecteren, maar er blijft erg weinig ruimte om zelf iets voor te stellen.

Voorts mag ook het belang van de straatcampagne, die weliswaar minder belangrijk is als vroeger, ook niet onderschat worden. Buiten de verkiezingstijd is de agendabepalende invloed van de media zelfs groter want dan blijken media minder gebonden aan een evenwichtige aandachtsverdeling. "Het ongenoegen over de rol van de media in verkiezingstijd en de veel te matte campagnes is van alle tijden. Ook vroeger vond men dat het vroeger beter was", besluit Van Aelst.

.

Nu in het nieuws