Uitstoot broeikasgassen veel hoger dan regeringen beweren

Print
De industrielanden stoten aanzienlijk meer broeikasgassen uit dan tot dusver door regeringen wordt aangegeven.
Dat stelt een expert van het Europese onderzoekscentrum in het Italiaanse Ispra in de nieuwe editie van het Britse wetenschappelijke magazine New Scientist. Groot-Brittannië bijvoorbeeld zou tot 90 procent meer methaan uitstoten dan de regering heeft aangegeven.

De oorzaak van de onderschatting ligt volgens vorser Peter Bergamaschi in de berekeningsmethode van de officiële instanties, die geen volledig beeld zou geven van de daadwerkelijke concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer. Overheden bezigen immers een 'bottom up"-aanpak. Ze berekenen de productie van broeikasgassen door de industrie, de huishoudens of de landbouw en maken vervolgens een optelsom.

Het team van Bergamaschi heeft een andere aanpak. De vorsers analyseren uiteenlopende gegevens van rechtstreekse metingen in de atmosfeer en houden daarbij telkens rekening met de weersomstandigheden. Ook houden ze op gedetailleerde wijze rekening met de verschillende locaties op de aardbol. Zo is de concentratie methaan over het algemeen hoger boven grootsteden dan boven oceanen.

Volgens de gegevens van Bergamaschi zou Groot-Brittannië in 2004 ongeveer 4,21 miljoen ton methaan hebben uitgestoten, terwijl de Britse regering een uitstoot van 2,19 miljoen ton had aangegeven. In Frankrijk bedroeg de uitstoot datzelfde jaar 4,43 miljoen ton. De autoriteiten hadden een uitstoot van 3,01 miljoen ton aangegeven. Ook Duitsland zou zijn uitstoot 70 procent minder hoog inschatten dan werkelijk het geval is.

Naast de onzekerheid over de berekeningsmethodes, vooral inzake gegevens over het einde van de jaren negentig, is ook de handel in uitstootrechten een mogelijke verklaring voor de bescheiden uitstootcijfers, meent Euan Nisbet van de Royal Holloway University in Londen. Hij bepleit de uitbouw van een onafhankelijk netwerk van meetstations die vrije toegang verstrekken tot hun data. "Met de handel in uitstootrechten komt er geld in het geding, en dat brengt mogelijkerwijs bedrog met zich mee. Dan komen er prikkels om de uitstoot meer bescheiden in te schatten", zegt Nisbet.

Het protocol van Kyoto verplicht de industrielanden om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2012 met vijf procent terug te dringen in vergelijking met 1990. Daarom voerde de Europese Unie vorig jaar een handel in uitstootrechten in. "Wie verhoudingsgewijs minder uitstoot produceert, kan de rechten verkopen. Wie meer vervuilt dan toegestaan, moet rechten aankopen".

.

Nu in het nieuws