Bewonersgroepen lusten vliegwet niet

De bewonersgroepen en actiecomités rond de luchthaven van Zaventem zien weinig heil in het ontwerp van vliegwet, de wet die de basiscriteria voor het vastleggen en veranderen van de vluchtprocedures op Zaventem verankert.

Belga

Dat is woensdag gebleken tijdens een hoorzitting met vertegenwoordigers van de omwonenden in de commissie Infrastructuur.

Zeven vertegenwoordigers uit alle windstreken rond de luchthaven lieten woensdag hun stem horen over de problematiek van de geluidshinder rond Zaventem en het ontwerp van vliegwet. Hoe divers en tegengesteld de meningen bij momenten waren, over één element waren nagenoeg alle sprekers het eens: het ontwerp van vliegwet is geen goede zaak.

Verschillende groeperingen vrezen dat de vliegwet de huidige toestand zal "bevriezen" of "betonneren" en dat er te weinig rekening wordt gehouden met de gezondheids- en milieuaspecten. "Hoe komt men ertoe een situatie die niet gedragen wordt door de bevolking, maar enkel door het Brusselse gewest, te willen bevriezen", aldus Michel Moreau van het comité Overleg Leuven West.

Ook Peggy Cortois, die namens UBCNA/BUTV (Belgische Unie Tegen Vliegtuiglawaai) zeven groeperingen uit de Brusselse Oostrand en Oostkant vertegenwoordigde, vreest voor een dergelijke "betonnering" van de bestaande procedures. Van zodra de wet door het parlement is gestemd, kan ze volgens Cortois "op eender welk willekeurig moment in voege treden via een koninklijk besluit dat gestemd werd in de ministerraad". Zo zouden de geldende procedures van kracht worden. Als men de procedures daarna wil wijzigen, moet men verschillende stappen volgen die in totaal 315 dagen in beslag nemen.

Een aantal groeperingen namen de Brusselse houding en met name de Brusselse geluidsnormen op de korrel. Die kritiek werd dan weer gecounterd door Maurice Seewald van Bruxelles Air Libre en Peggy Cortois van UBCNA/BUTV. "Dat het Brussels gewest wordt afgeschilderd als de boosdoener in dit dossier, is pure demagogie", aldus Cortois.

Karl Gyssels van Leefbaar Diegem (Noordrand) riep de parlementsleden op het ontwerp van vliegwet niet goed te keuren. "Men wil van Diegem een tweede Doel maken. Wij zijn bereid een deel van de verantwoordelijkheid te dragen, maar het moet redelijk blijven", aldus Gyssels.

Nu in het nieuws