Daling pv's van voedselagentschap voor overtreding dierenwelzijnswet

Het aantal processen-verbaal voor een overtreding van de dierenwelzijnswet die werden opgesteld door agenten van het Federaal Voedselagentschap (FAVV) neemt fors af.

Belga

Van 159 pv's in 2003 nam het aantal af tot 90 in 2005, zo blijkt uit een antwoord van minister van Volksgezondheid Rudy Demotte aan kamerlid Hilde Dierickx (VLD).

In 2004 nam het aantal pv's nog toe tot 219. Daarna trad een daling met liefst 60 procent op. Die valt volgens Demotte te verklaren door een betere opvolging door de uitbaters als gevolg van de aanhoudene controles en de gewijzigde wetgeving, waardoor kalveren bijvoorbeeld al na tien dagen mogen worden vervoerd.

Daarnaast speelt ook de aanzienlijke daling mee van het aantal landbouwbedrijven. Net die bedrijven waar vaker tekortkomingen werden vastgesteld, hebben er de brui aan gegeven. Tot slot is er nog de invloed van de toestand van het landbouwbedrijf, vooral op het vlak van dierenwelzijn, op de premies die de gewesten toekennen.