Ook Unizo heeft vragen bij welvaartsbonus

Print
Ook de Unie van Zelfstandige Ondernemers Unizo heeft vragen bij het voorstel van minister van Pensioenen Bruno Tobback om een welvaartsbonus voor gepensioneerden in te voeren.
Dat zegt Unizo woensdag in een reactie.

Net zoals het VBO vreest Unizo dat het voorstel het sociaal overleg over de welvaartsaanpassingen zal doorkruisen. De Nationale Arbeidsraad moet pas tegen 15 september een advies terzake uitbrengen, merkt de ondernemersorganisatie op.

"In dit debat zijn trouwens niet alleen de pensioenen van tel, maar moet er ook budgettaire ruimte voorbehouden worden voor de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. In beide dossiers moeten vooral inspanningen komen voor de laagste uitkeringen. En dat zijn, ondanks de verschillende uitgevoerde inhaalbewegingen, nog altijd die van de zelfstandigen", stelt de KMO-organisatie vast.

.

Nu in het nieuws