Personeel Huize Eigen Haard stopt voorlopig met actie

Het personeel van Huize Eigen Haard uit Aarschot heft voorlopig zijn acties op. Zo'n 80 werknemers hadden woensdagochtend in Brussel een gesprek met de top van het Vlaams Fonds, terwijl in de instelling een minimumbezetting aan het werk was.

Inmiddels beamen zowel de directie als het Vlaams Fonds dat intern geknoei aan de basis ligt van de huidige financiële problemen in de gehandicapteninstelling.

De vakbonden reageerden achteraf positief op het gesprek bij het Vlaams Fonds, in aanwezigheid van directeur-generaal Foubert. "Het is een goede zaak dat we dit jarenlang dichtgebleven potje eindelijk opengetrokken hebben", aldus vakbondsman Jan-Piet Bauwens (BBTK). Het personeel zal zich volgende dinsdag beraden over verdere stappen. Volgende week vrijdag is er een nieuw overleg met de directie gepland.

In een mededeling stelt het Vlaams Fonds dat het de ontwikkelingen bij Huize Eigen Haard al geruime tijd volgt sinds een inspectiebezoek financiële problemen aan het licht bracht. Het beaamt dat het niet tijdig betalen van subsidies te wijten is aan lacunes in de interne administratie van de Aarschotse instelling. Sinds midden 2005 is echter een kentering merkbaar. Fouten uit het verleden worden stelselmatig rechtgezet zodat subsidies kunnen worden uitbetaald. Het Fonds roept alle partijen op tot constructieve dialoog en zal de directie binnenkort uitnodigen voor een gesprek.

De directie van Huize Eigen Haard laat weten begrip te hebben voor de actie van het personeel en beaamt dat geknoei door de vroegere financiële directeur aan de basis ligt van de achterstand met RSZ-betalingen en bedrijfsvoorheffingen. De problemen kwamen niet aan het licht omdat de boekhouding rooskleuriger werd voorgesteld dan ze in werkelijkheid was. Een tijd terug werd een extern boekhoudkantoor aangesteld dat sinds kort een zicht heeft geboden op de werkelijke situatie. Voor de achterstallige schulden is een afbetalingsplan uitgewerkt. De instelling hoopt eind volgend jaar weer financieel gezond te zijn.

Nu in het nieuws