Frank Vandenbroucke uit kritiek op federale schoolpremie

Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a) heeft kritiek op de plannen van de federale regering om een schoolpremie in te voeren.

Belga

"Elke federale euro gaat best op de eerste plaats naar een begroting die duurzaam in evenwicht is en naar een potje waarmee de pensioenen worden betaald", verklaarde hij zondag in het VRT-programma De Zevende Dag.

Binnen de federale regering bestaat bijna een consensus over de invoering van de schoolpremie, een tussenkomst voor ouders met schoolgaande kinderen. De enige vraag die overblijft, is wanneer de premie wordt ingevoerd: in september dit jaar of pas het volgende schooljaar. Het kernkabinet van de federale regering buigt zich daar vandaag/zondag nog over.

Vandenbroucke vindt dat de federale overheid voor dergelijke voorstellen eigenlijk geen geld meer heeft. Bovendien gaat het om een Vlaamse bevoegdheid en heeft Vlaanderen daar de nodige middelen voor. "Men zou beter de Vlaamse regering op haar verantwoordelijkheid wijzen en zeggen: doe daar iets aan. Ik wil hiervoor op het matje worden geroepen", zei de Vlaamse sp.a-minister.